English  Ελληνικα  

Askeri Olmayan Kalkınma Haritalar

1.   ÇALIŞMA ALANLARI

2.   AĞROTUR BÖLGESİ PLANLAMA BÖLGELERİ HARİTASI

3.   DİKELYA BÖLGESİ PLANLAMA BÖLGELERİ HARİTASI

4.   AĞROTUR BÖLGESİ ARAZİ KULLANIM HARİTASI

5.   DİKELYA BÖLGESİ ARAZİ KULLANIM HARİTASI

6.   AĞROTUR BÖLGESİ ÇEVRESEL ÖNEM HARİTASI

7.   DİKELYA BÖLGESİ ÇEVRESEL ÖNEM HARİTASI 1

8.   AĞROTUR BÖLGESİ YOL AĞ HARİTASI

9.   DİKELYA BÖLGESİ YOL AĞ HARİTASI

10. TRAHONİ BY-PASS YOL HARİTASI

 

1. Bu harita (7), Pyla Körfezi ÖKA'nın yat limanı bölümünü yanlışlıkla içermediği için, kısa süre içinde düzeltilecek ve değiştirilecektir.  

 

 

We use cookies
We use some essential cookies to make this website work. We’d like to set additional cookies to understand how you use sbaadministration.org, remember your settings and improve services.