Ο όρος Μη Στρατιωτική Ανάπτυξη αναφέρεται στην ανάπτυξη εντός των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων (ΚΠΒ), η οποία δεν αναλαμβάνεται από τις Βρετανικές Δυνάμεις Κύπρου.

Ένα νέο σύστημα είναι πλέον σε ισχύ, μετά από συμφωνία υψηλού επιπέδου που επιτεύχθηκε με την Κυπριακή Δημοκρατία το 2014, η οποία προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες για ιδιοκτήτες περιουσιών στις ΚΠΒ, και εναρμονίζει τις διαδικασίες όσο πιο πολύ γίνεται με αυτές που ακολουθούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Για να μάθετε περισσότερα για τις νέες προοπτικές ανάπτυξης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πιο κάτω πηγές πληροφόρησης:

Βρείτε την περιοχή που σας ενδιαφέρει στον σχετικό χάρτη. Υπάρχουν δύο κύριοι χάρτες, ένας για την Δυτική περιοχή (Βάση Ακρωτηρίου), κι ένας για την Ανατολική περιοχή (Βάση Δεκέλειας). Η πολεοδομική ζώνη που ισχύει για την κάθε περιοχή επισημαίνεται με συγκεκριμένο χρώμα στο χάρτη (εάν είναι οικιστική, βιομηχανική, τουριστική, κτλ.), μαζί με συγκεκριμένες λεπτομέρειες.  Ο χάρτης επίσης επισημαίνει τις ευαίσθητες περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, σε σχέση με τις οποίες ισχύουν μέτρα προστασίας, και αναφορικά με τις οποίες θα είναι απαραίτητο να γίνουν ειδικές μελέτες προτού προχωρήσει οποιαδήποτε αίτηση.

Policy Icon - Download Policy Icon 901629 | Noun Project

Συμβουλευτείτε τη δήλωση πολιτικής.  Αυτό είναι το πιο λεπτομερές κείμενο αναφοράς, το οποίο μπαίνει σε περαιτέρω λεπτομέρεια αναφορικά με τις ζώνες και τους επιτρεπόμενους τύπους ανάπτυξης, και πλαισιώνεται από διάφορους χάρτες (χρήσεις γης, πολεοδομικών ζωνών, περιβαλλοντικού πλούτου κ.α.).  Είναι πιθανόν ότι οι αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, σύμβουλοι και πολεοδόμοι θα το βρουν πιο χρήσιμο. .

Ελέγξτε τις «Συχνές Ερωτήσεις».  Εδώ υπάρχουν απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα αναφορικά με το πώς δουλεύει το σύστημα στην πράξη, και θα ενημερώνεται μελλοντικά.  Εάν έχετε κάποιο ερώτημα, παραλείστε όπως πρώτα συμβουλευτείτε αυτό το έγγραφο.

Email Icon Black Simple transparent PNG - StickPNG

Ζητήστε τη συμβουλή του προσωπικού.  Εάν χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια, μην διστάσετε να ζητήσετε τη συμβουλή του προσωπικού του τοπικού σας γραφείου Πολιτικής Διοίκησης ΚΠΒ (Area Office).  Θα χαρούν να απαντήσουν τα ερωτήματά σας, ή να σας παραπέμψουν στην κατάλληλη Αρχή για να πάρετε τις απαντήσεις που χρειάζεστε (η οποία μπορεί να είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας).

 

We use cookies
We use some essential cookies to make this website work. We’d like to set additional cookies to understand how you use sbaadministration.org, remember your settings and improve services.