English  Ελληνικα  

   
Birleşik Krallık ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetleri arasında ortaklaşa kabul edilen Egemen Üs Bölgelerinde Askeri Olmayan Kalkınma Programı
   

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

   
İÇİNDEKİLER
     
   1.   ASKERI OLMAYAN KALKINMA PROGRAMI
  2.   EGEMEN ÜS ALAN POLİTİKASI BEYANNAMESİ, İMAR VE KULLANIM HARİTALARI, ÇEVRE KORUMA
   3.   PLANLAMA VE YAPI İZNİ BAŞVURUSU
  4.   EGEMEN ÜS ALANLARINDA İŞ KURULUŞU VE DÜZENLEME
  5.   KALICI/GEÇİCİ KONUT VE TAŞINMAZ MAL MÜLKİYETİ
  6.   KATLANAN TAŞINMAZ MAL
  7.   DİĞER KONULAR
     
     
1.  ASKERI OLMAYAN KALKINMA PROGRAMI
     
  A. 

AOK nedir?

   

AOK, “Askeri Olmayan Kalkınmanın kısaltmasıdır ve Egemen Üs Bölgelerinde (EÜB) EÜB İdaresi Egemen Üst Bölgesi Makamı (EÜBM) veya Kıbrıs İngiliz Kuvvetleri (KİK) tarafından veya onlar için üstlenilmeyen herhangi bir gelişmeyi ifade eder. EÜB'lerinde uygulanacak revize edilmiş bir kalkınma rejimidir, dolayısıyla arazi sahiplerine ve diğer sakinlere artan kalkınma fırsatları sunacaktır.

AOK, Birleşik Krallık ile Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) arasında 2014 yılında imzalanan ve EÜB ikamet eden

     
  B. 

AOK, Kuruluş Antlaşması için ne anlama geliyor?

   

Hiçbir anlam taşımaz. Kuruluş Antlaşması, KC'nin kurulmasıyla ilgilidir ve EÜB'lerin yönetimi ile ilgili değildir. Ancak Birleşik Krallık, EÜB'leri askeri amaçlar dışında geliştirmeme konusundaki taahhütlerinin arkasında durmaktadır.

     
  C. 

İngiltere AOK'yı neden kabul etti?

   

Kıbrıs 1960'ta bağımsızlaştığında, Birleşik Krallık, KC ile yakın işbirliğini ve EÜB'lerinde ikamet eden vatandaşların çıkarlarını korumayı taahhüt etti. AOK Düzenlemesi, bu taahhüdün özüdür ve Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasındaki gelişmiş işbirliğinin ve yakın bağların önemini vurgulamaktadır. EÜBM, EÜB'lerdeki tüm mülk sahiplerinin haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder.

     
  D. 

Düzenleme, EÜA'ların tüm bölümleri için geçerli mi?

   

AOK programı, bireysel topluluklarla ilgili özel koşulların yanı sıra çevresel ve arkeolojik kaygıları da dikkate alarak, Askeri kontrollü alanlar hariç olmak üzere Akrotiri ve Dikelya'nın tüm EÜB'lerını kapsar.

     
  E. 

AOK, EÜA'lar içindeki topluluklara ve EÜA'lar ve KC ile örtüşen bu topluluklara nasıl yardımcı olacak?

   

AOK, şimdiye kadar mümkün olan seviyenin çok ötesinde, bu tür toplulukların mevcut dokusunun EÜB'lere planlı ve rasyonel bir şekilde genişletilmesi olasılığını sunar. Ayrıca, bu tür toplulukların mevcut sakinlerinin yanı sıra, KC'nin diğer vatandaşlarının EÜA'lerde yaşamasına, çalışmasına ve yatırım yapmasına izin verecektir.

     
  F. 

Gözden geçirilmiş AOK rejiminin mevcut planlama rejiminden farkı nedir?

   

AOK, EÜB'lerde özel arazi geliştirme ve iş kurma / işletmeye ilişkin mevcut kısıtlayıcı kriterleri, öncelikle askeri gereklilik, yerel ihtiyaç ve EÜB'lerle uzun süredir devam eden bağlara dayalı olarak ortadan kaldırmaktadır. Tüm EÜB bölgesi üzerinde, KC'de geçerli olanlara benzer planlama bölgeleri, politikaları ve mevzuatı tanıtır. Yalnızca belirli askeri alanlar ve çevreye duyarlı alanlar hariç tutulmuştur. EÜB/SBA'lerdeki özel arazi sahipleri, taşınmaz mülklerinin elden çıkarılması veya geliştirilmesi ile ilgili olarak, KC'de yaşayanlarla mümkün olduğu kadar aynı potansiyelden yararlanacaktır.

     
  G. 

EÜB'lerdeki yeni geliştirme alanları KC'in yetkisinde mi?

   

Hayır. AOK sonrası uygulama, EÜB'ler kendi yasalarına tabi olmaya devam edecek ve EÜB Mahkemelerinin, EÜB Polisinin ve EÜB İdaresinin diğer Yetkili Makamlarının yargı yetkisi içinde kalacaktır.

     
  H. 

EÜBgeliştirme alanlarında ne tür gelişmeler düşünülebilir?

   

Yayınlanan EÜB Politika Bildiriminde ve beraberindeki İmar ve Arazi Kullanımı haritalarında bulunabilir. İzin verilen arazi kullanımı şunları içerir: konut, ticari, eğitim, turizm, hafif sanayi, tarım ve hayvancılık.

     
 

J. 

Where can more information about NMD be found? [Need to add links]

 

 

AOK hakkında daha detaylı ve spesifik bilgi için, randevu alarak Akrotiri veya Dikelya'daki Bölge Ofislerini veya aşağıdakilerin resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz:

  1. EÜBM; ve
  2. KC Şehir Planlama ve İskan Dairesi.
     
     
2.  GEMEN ÜS ALAN POLİTİKASI BEYANNAMESİ, İMAR VE KULLANIM HARİTALARI, ÇEVRE KORUMA
     
  A. 

EÜB Politika Bildirimi ne zaman ve nasıl yürürlüğe girecek?

    EÜB Politika Beyanı, arazi kullanım ve imar haritaları, söz konusu belgelerin onaylandığını ve incelenebileceğini ve ertesi günden itibaren itiraz edilebileceğini kamuoyuna bildiren ilgili bir duyurunun EÜB Gazetesi'nde yayımlanmasından sonraki gün yürürlüğe girecektir. Planlama başvuruları daha sonra EÜB planlama mevzuatına ve yürürlükteki EÜB Politika Bildirimine uygun olarak kabul edilecek ve incelenecektir.
     
  B. 

EÜB Politika Beyanı ve/veya Planlama Bölgeleri itirazlara tabi olacak mı? Kimler, nasıl ve ne zaman itiraz edebilir?

   

Politika Beyanı ve/veya Planlama Bölgeleri hükümlerine karşı itirazlar, herhangi bir kamu üyesi tarafından AOK/NMD’ya 1. Günden itibaren dört aylık bir süre içinde sunulabilir. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin özel rehberlik, aşağıdakilerin resmi web sitelerinde yayınlanmaktadır:

  1. EÜBM; ve

  2. KC Şehir Planlama ve İskân Dairesi Başkanlığı.

     
  C. 

Halk, AOK kapsamındaki EÜB'lerin herhangi bir bölümündeki gelişme potansiyeli hakkında nasıl bilgilendirilebilir?

   

Halk, AOK kapsamındaki EÜBM'lerin herhangi bir bölümündeki gelişme potansiyeli hakkında bilgi almak için EÜB Politika Beyanı, Arazi Kullanım ve İmar Haritaları ve EÜB mevzuatına başvurarak EÜBM ve DTPH web sitelerini ziyaret edebilir. Tüm bu bilgiler çevrimiçi olarak ve basılı kopya olarak Akrotiri ve Dikelya'daki Bölge Ofislerinde sunulacaktır.

     
  D. 

Çevre haritalarında gösterilen belirlenmiş Özel Koruma Alanları (SPA) ve Özel Muhafaza Alanları (SAC'lar) içinde gelişime izin verilecek mi?

   

EÜBM Çevre Dairesi, koruma/muhafaza hedefleri üzerindeki etki minimumsa ve çevreyi koruyan yasal kriterler karşılanabiliyorsa, çevresel kaygıları artıran ve belirli sınırlı geliştirme biçimlerine koşullu olarak izin verilebilecek planlama uygulamalarını dikkate alacaktır.

     
  E. 

Bu sadece bir başlangıç mı yoksa gelecekte ek geliştirme fırsatları açıklanacak mı?

   

EÜB Politika Beyanı ve İmar ve Arazi Kullanımı haritalarının içeriği her beş yılda bir gözden geçirilebilir. Değişikliklerin gerekli veya uygun görülmesi halinde, çevre incelemesi yapılacak ve nihai hale getirilmeden önce kamuoyuna görüş bildirme, öneride bulunma ve herhangi bir öneriye karşı yeniden itirazda bulunma fırsatı verilecektir.

     
     
3.   PLANLAMA VE YAPI İZNİ BAŞVURUSU
     
  A. 

Başvuru formları nereden temin edilebilir?

   
  1. EÜB'lerin herhangi birinde imar planlama izni için başvuru formları, EÜBM'nın veya Şehir Planlama ve Konut Dairesi'nin resmi web sitelerinden indirilebilir. Alternatif olarak, EÜBM Bölge Bürolarından veya KC'nin Limasol, Larnaka ve Gazimağusa Bölge Şehir Planlama ve Konut Bürolarından basılı kopya olarak temin edilebilirler.

  2. EÜB'lerdeki her türlü yapılaşma izinleri için başvuru formları KC'ye ait olacaktır ve KC'nin Limasol, Larnaka veya Gazimağusa Bölge İdare Bürolarından (DAO'lar) veya yapı ruhsatı verme yetkisi olan Belediye Ofisinden alınabilir, (Ypsonas, K. Polemidhia, Dherynia) veya web sitelerinden indirilebilir.

  3. Pergama sakinleri, resmi EÜB/SBA web sitesinden veya doğrudan Dhekelia Bölge Ofisi ile iletişime geçerek planlama ve inşaat izinleri için başvuru formlarını indirebilecekler.

     
  B. 

EÜB ile ilgili planlama ve bina başvuruları nereye yapılabilir?

    Planlanan geliştirmenin fiili konumuna bağlı olarak, yeni AOK rejimi kapsamında, EÜB'larda binalar, imar parsellerinde arazi bölünmesi, kullanım değişikliği, ön görünümler vb. ile ilgili başvurular aşağıdaki gibi sunulabilir:
  1. Planlama Başvuruları: Limasol, Larnaka veya Gazimağusa İlçe Şehir Planlama ve Konut Ofisi (DTPHO). Başvuru sahipleri, başvurularının ilerleyişi ve sonucu hakkında DTPHO bildirimleri alacaklardır.

  2. Bina Uygulamaları: Topluluklar için Limasol, Larnaka veya Gazimağusa DAO'ları; veya inşaat ruhsatı verme yetkisine sahip Belediye Ofisi (MO), Ypsonas, K. Polemidhia ve Dherynia. Başvuru sahipleri, başvurularının ilerleyişi ve sonucu hakkında DAO veya MO bildirimleri alacaklardır.

  3. Pergama topluluğunun Planlama ve Yapı Ruhsatı Başvuruları doğrudan Dikelya Bölge Ofisi'nden kabul edilebilir.

     
  C. 

EÜB'lerde geliştirme için başvuru ücretleri nereye ödenecek?

    EÜB'lerdeki geliştirme ücretleri, ilgili bir planlama veya inşaat başvurusunun yapılması üzerine ve/veya ilgili bir inşaat ruhsatının verilmesi üzerine, doğrudan kabul veya Yayın/Veren Ofise ödenecektir.
     
  D. 

EÜB'lerde geliştirme için ön görüşler nereden aranabilir?

   

Planlanan herhangi bir gelişmeye ilişkin ön görüşler, ilgili bir başvuru formu doldurularak ve İlçe Şehir Planlama ve İskan Ofisine sunularak ilgili Planlama Otoritesinden alınabilir.

Pergama halkı Dikelya Bölge Ofisi'nden tavsiye isteyebilir.

     
  E. 

KC’de geçerli olan Planlama Teminatı süreci (RoC Direktifi 2/2020), EÜB'lerinde ilgili planlama izni başvuruları için geçerli mi?

    Evet, Planlama Teminatı süreci, EÜB'lerde askeri ve güvenlik çıkarlarını korumak için bazı küçük istisnalar dışında, AOK Programı kapsamında geçerli olacaktır. Bazı özel alanlar, askeri alanlara yakın olmaları nedeniyle Planlama Teminatı sürecinden çıkarılmıştır.
     
  F. 

Planlama kontrolü nasıl uygulanacak?

    Planlama kontrolü, EÜB mevzuatına göre EÜBM Ofisleri ve icra kurumları ile koordineli olarak, EÜB planlama mevzuatına uygun olarak Planlama Otoriteleri tarafından yürütülecektir.
     
  G. 

KC ve EÜBM/SBAA farklı süreçlerde/karar vermede nasıl bir rol oynayacak?

    Yönetici, yetki verilen işlevler altında çoğu uygulamanın incelenmesine ilişkin idari faaliyetlerin büyük kısmını üstlenen KC ile tüm süreçlerde nihai karar mercii olmaya devam edecektir. Ancak amaç, başvuruları KC'deki başvurularla aynı şekilde ele almaktır; tek ihtar şu ki, tüm başvurular, EÜB'lerin askeri ve güvenlik çıkarlarına bir tehdit oluşturmadıklarından emin olmak için incelemeye tabi olacaktır.

Bunu yaptığı kabul edilenler reddedilecek veya planlama iznine uygun koşullar veya önlemler alınacaktır.

     
  H. 

Askeri ve Güvenlik gereksinimleri karar vermede nasıl bir rol oynayacak?

    Bir planlama veya inşaat başvurusunun onaylanmasının askeri çıktı üzerinde bir etkisi olması muhtemel olduğunda veya İngiliz Kuvvetleri Kıbrıs'ın operasyonel çalışmaları üzerinde güvenlik endişeleri doğurduğunda, Askeri ve Güvenlik itirazları gündeme gelebilir. Yönetici, tartışmalı bir başvuruyu ve buna karşı yapılan itirazları inceleyecektir. İtirazların aşılmaz olduğuna karar verirse, başvuruyu reddeder. Uygun koşulların getirilmesi veya alternatif bir çözümün benimsenmesinin Askeri/Güvenlik itirazlarını kabul edilebilir bir düzeye indirebileceğine karar vermesi halinde, bu durum hem başvuru sahibine hem de Planlama Makamlarına iletilecektir.
     
  J. 

Etkili kalkınmaya karşı EÜB/SBA'lerde çevre ve kültürel miras nasıl korunacak?

   

EÜBM, EÜB'ler içinde tanımlanan ve mevcut çevresel ve diğer ilgili mevzuat tarafından kapsanan, çevresel açıdan zengin ve benzersiz kültürel miras alanlarını korumayı ve muhafaza etmeyi taahhüt eder. AOK Programı, EÜB Politika Bildirimi hükümleri ve imar, mevcut çevre ve eski eser mevzuatının hüküm ve süreçleri ve yapılacak uygun planlama incelemesi, önemli çevresel varlıkların ve kültürel miras alanlarının istenmeyen etkilere karşı usulüne uygun olarak korunmasını sağlayacaktır. önerilen herhangi bir gelişmeden kaynaklanabilir.

     
     
4.  EGEMEN ÜS ALANLARINDA İŞ KURULUŞU VE DÜZENLEME
     
  A. 

EÜB'lerde AOK Programı kapsamında ne tür işletmelere izin verilecek?

   

EÜB'lerde ticari faaliyetlere EÜB yasalarına uygun olarak izin verilecektir. Şu anda EÜB'lerde faaliyet göstermesine izin verilen işletme türlerinin ilk gösterge niteliğindeki listesi EÜBM web sitesinde yayınlanmaktadır. EÜB mevzuatı, daha fazla işletme türünün düzenlenmesine izin vermek için uygulandığından, yayınlanan genel olarak izin verilen işletmeler listesi, bunları da içerecek şekilde genişletilecektir. Halk bu listeye her an EÜBM resmi web sitesi üzerinden erişebilecek.

     
  B. 

Normalde EÜB'lerinde ikamet etmeseler bile EÜB'lerinde herhangi biri iş kurabilecek mi?

   

Bir kişinin genel olarak KC'de yaşama ve çalışma hakkı varsa ve söz konusu işletmenin EÜB yasalarına göre kurulmuş olması ve Askeri ve Güvenlik veya çevresel herhangi bir itirazın olmaması koşuluyla, evet, bunu yapabilmeleri gerekir.

     
  C. 

EÜB'lerde bir iş nasıl kurulabilir ve faaliyet gösterebilir?

   

EÜBM'nın EÜB'lerde önerilen işin işletilmesini onaylaması ve bir işyeri lisansı vermiş olması şartıyla, işyeri Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Şirketler Mukayyitliği ve Resmi Memurluk, Vergi ve KC'nin diğer yetkili makamları ve EÜB'lerde faaliyet gösterir olması gerekir. EÜBM resmi web sitesinde iş kurma ve operasyon süreçleri ile ilgili taraflarca doldurulacak formlar hakkında rehberlik bulunabilir.

     
  D. 

EÜB'ler dışında yerleşik bir işletme tarafından EÜB'lerin geliştirme alanları içinde bir şubenin işletilmesi veya hizmetlerin sağlanması için herhangi bir kısıtlama/koşul var mı?

   

Her durumda ön koşul, işletmenin bir işletme ruhsatı alması ve sonuç olarak işletmeyi EÜB yasalarına uygun olarak kurması ve işletmesi olacaktır.

     
  E. 

İşletmeleri kim denetleyecek?

   

EÜB'lerdeki işletmeler, KC'de düzenlenenlerle aynı şekilde, ancak EÜB mevzuatı kapsamında düzenlenecektir.

     
  F. 

EÜB iş ile ilgili mevzuat nerede ve hangi dilde bulunabilir?

    Tüm EÜB mevzuatı, EÜBM web sitesindeki Mevzuat İndeksinde İngilizce olarak bulunabilir. Referans kolaylığı için, işle ilgili mevzuat, EÜBM web sitesinde AOK'ya ayrılmış ikinci bir yerde de mevcuttur.
     
  G. 

EÜB'lerde kurulan işletmeler için vergi indirimleri var mı?

   

Hayır. EÜB'lerdeki işletmeler, genel uygulama uyarınca, KC vergi yasalarına dayanan ve KC'nin vergileri topladığı EÜB vergi yasalarına tabi olacaktır.

     
     
5.  KALICI/GEÇİCİ KONUT VE TAŞINMAZ MAL MÜLKİYETİ
     
  A. 

EÜB'sinde kalıcı veya geçici olarak kimler ikamet edebilir?

   

KC'de daimi veya geçici ikamet hakkına sahip olanlar ve EÜB göçmenlik mevzuatının gereklerini yerine getirenler, EÜB'lerinde kalıcı veya geçici olarak ikamet edebileceklerdir.

     
  B. 

EÜB'lerinde kimler taşınmaz satın alabilir ve geliştirebilir?

   

Taşınmaz Mal Edinme (Kontrol) Mevzuatı uyarınca, Kıbrıslı, İngiliz veya Avrupalı olan veya KC'den ilgili bir lisansa sahip olan ve Yöneticinin onayını almış olanlar, EÜB'lerinde taşınmaz mal satın alabilir ve geliştirebilir.

     
  C. 

EÜB'sinde kimler arazi veya mülk kiralama hakkına sahiptir?

   

KC'de daimi veya geçici ikamet hakkına sahip olanlar, ilgili EÜB mevzuatı hükümlerine göre EÜB'lerinde daimi veya geçici olarak (3 aya kadar ziyaretçi olarak) ikamet edebileceklerdir.

     
     
6.  KATLANAN TAŞINMAZ MAL
     
  A. 

Çakışan araziler veya topraklar için hangi planlama rejimi uygulanacaktır (kısmen KC ve kısmen EÜB'de)?

   

Her iki tarafın geliştirme rejimi, ilgili kısımda ayrı ayrı ve bağımsız olarak uygulanacaktır.

     
     
7.  DİĞER KONULAR
     
  A. 

EÜB'lerde yeni arazi bölünmelerinden kaynaklanan yeni yolların ve açık yeşil alanların mülkiyet durumu ne olacak?

   

EÜBM'nın kamu yollarının mülkiyeti ve bakımı, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı siteleri arasındaki ana bağlantılarla sınırlıdır. KC ve Yerel Yönetimler, EÜB'lerinde arazinin arsalara bölünmesinden kaynaklanan tüm diğer mevcut ve yeni tescil edilmiş yolların ve kamusal alanların bakımından sorumlu olacaktır.

     
  B. 

EÜB'si, EÜB'lerine taşınacak tüm ekstra insanlarla nasıl başa çıkacak?

   

EÜBM, EÜB'lerinde olası nüfus artışı ve diğer trafik nedeniyle ortaya çıkan artan ihtiyaçları izleyecek ve ortaya çıktıkça herhangi bir ek gereksinimin ele alınmasını sağlayacaktır.

     
  C.  EÜBM'nın finansal maliyetleri nelerdir?
   

EÜB'lerinde yönetim, nüfus ve trafikteki artış nedeniyle bir miktar artan kaynak maliyeti vardır, ancak yönetimin çoğu, EÜB'lerinde ikamet edenlerden vergi toplayan Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri tarafından üstlenilmektedir.

     
  D. 

Gayrimenkul ve diğer vergiler EÜBM'ına ödenecek mi?

   

Ödenmesi gereken vergi ve ücretlerin mevcut EÜB mevzuatına uygun olarak ödenmesi gerekecektir.

     
  E. 

KC'in finansal maliyetleri nelerdir?

   

AOK ile ilişkili tüm yeni kamu altyapısı, 2014 Anlaşmasında resmileştirildiği üzere, KC'nin mali sorumluluğu olacaktır. KC ayrıca kamu altyapı bakım ve geliştirmelerinin tesliminden de sorumlu olacaktır. Buna yollar, altyapı hizmetleri (su ve kanalizasyon dahil) ve bakım dahil halka açık yeşil alanlar dahildir.

     
  F. 

Kıbrıs ekonomisine faydası ne olacak?

   

AOK, EÜB'lerinde artan geliştirme, ticari ve diğer faaliyetlerden kaynaklanan ücret ve vergilerin tahsil edilmesi yoluyla gelirinin artması beklenen Kıbrıs hükümetine mali olarak fayda sağlayacaktır. Yerel topluluklar ayrıca EÜB/SBA'lerinde artan nüfus ve faaliyetten faydalanacak ve bu da daha büyük gelir fırsatlarına yol açacaktır.

     
     
We use cookies
We use some essential cookies to make this website work. We’d like to set additional cookies to understand how you use sbaadministration.org, remember your settings and improve services.