English  Ελληνικα  

İdari Değerlendirme-Planlaması

 
EÜB/SBA Yöneticisine İdari Değerlendirme-Planlaması (AR) sunma nedenleri; 
   
  Başvuru Sahibi İdari değerlendirme-Planlaması (AR) ücretlerini öder ve AR'yi Bölge Şehir Planlama ve Konut departmanı (DTPH) Ofisine gönderir ve İdare Mahkemesinde (AC) sonuca itiraz edebilir.
   
  A. İtiraz edilebilecek Planlama Makamı (PLAU) kararları; 
 
 • PLAU taşınmaz malların geliştirilmesi için Planma izni verilmesini reddetmesi. (Planlama)
 • PLAU saklı bir konu için veya Geliştirme Emri kapsamında gereken onayı vermeyi reddetmesi. (Planlama)
 • PLAU başvuru sahibine dikkate aldığı onaylanmış bir Planlama izni ile ilgili çıkarlarına zarar verecek koşullar getirmesi. (Planlama)
 • PLAU saklı bir konu için gerekli olan bir onayla ilgili veya başvuru sahibinin kendi çıkarları için zahmetli/zararlı olduğunu düşündüğü bir Geliştirme Emri kapsamında koşullar koyar/değiştirir. (Planlama)
 • PLAU onaylanmış bir Planlama izninin değiştirilmiş/gözden geçirilmiş planları için gereken onayı vermeyi reddeder. (Planlama)
 • PLAU Şehir ve Ülke Yönetmeliğinin 28. Bölümü uyarınca sağlanan Planlama İzninin geçerlilik süresini uzatmayı reddetmesi. (Planlama)
 • PLAU Şehir ve Ülke Planlama Yönetmeliği tarafından öngörülen süre içinde veya bu süresinin ötesinde ya da Planlama Makamı ve başvuru sahibi arasındaki yazılı anlaşma ile uzatıldığı süre içerisinde taşınmaz mülkün geliştirilmesi için Planlama izni başvurusu hakkında karar çıkaramaz. Tüm başvuru durumları için geçerlidir.(ör.Planlama izni, saklı bir konu için gerekli onay vb) (Planlama)
 • Başvuru sahibi Planlama Makamının İcra Bildirimi yayınlamasının ve/veya kendisine sunmasının yanlış bir karar olduğunu düşünmektedir. (Uygulama)
  B. İtiraz Edilen EÜB İdare Amiri (COSBA) Kararları
 
 • İdare Amiri (COSBA) uygun gördüğü ölçüde, bir Planlama İznini iptal etmek veya değiştirmek için bir Emir verir veya böyle bir emir için Planlama Makamı (PLAU) tavsiyesini onaylar. (Planlama)
 • Başvuru sahibi, COSBA’nın bir İcra bildirimine uyulmaması nedeniyle verilen İdari Ceza kararının yanlış olduğunu düşünmektedir. (uygulama)
  Yönetici Seçenekleri (Planlama Kararları)
 
 • İdari değerlendirmeye (AR) izin verir; veya 
 • AR’yi reddeder; veya
 • Planlama izninin bir kısmını iptal eder veya değiştirir. 
 • Planlama izin başvurusunu doğrudan kendisine yapılmış gibi değerlendirebilir.
  Yönetici Seçenekleri (Uygulama Kararları)
 
 • İdari değerlendirmeye (AR) izin verir ve Planlama Makamına (PLAU) bir Yürütme bildirimi yayınlama ve sunma kararını iptal etmesi ve uygun olduğunda koşullu veya koşulsuz bir Planlama İzni vermesi talimatını verir ; veya 
 • AR’yi reddeder ve PLAU’nun bir Yürütme bildirimi yayınlama ve sunma kararını onaylar.
 • AR’ye izin verir ve COSBA’nın İdari ceza uygulama kararını iptal eder; veya 
 • AR’yi reddeder ve COSBA’nın İdari ceza uygulama kararını onaylar; veya 
 • COSBA’nın İdari ceza uygulama kararını değiştirir; veya 
 • COSBA’nın İdari ceza uygulama kararının yerine yeni bir karar çıkarır. 

 

 
ANAHTAR KELİMELER    
AR:   İdari değerlendirme
Administrator:   EÜB Yöneticisi
MoI:   Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) İçişleri Bakanı
P:   Başvuran
PLAU:   Planlama Makamı - Bölge/Merkezi Şehir Planlama Konut Ofisi (TPHO) 
COSBA:   EÜB İdare Amiri
DAO:   KC Bölge İdare Ofisi (Limasol, Larnaka ve Mağusa’nın) 
MCO:   KC Belediye Meclisi Ofisi
AO:   Bölge Yetkilisi
AC:   İdare Mahkemesi (KC/Kibris Cumhuriyeti)
We use cookies
We use some essential cookies to make this website work. We’d like to set additional cookies to understand how you use sbaadministration.org, remember your settings and improve services.