English Ελληνικα

İşletme ruhsatı başvuru süreci/İş Bilgileri Bildirim Süreçlerinin Yenilenmesi ve Değiştirilmesi

SBA/Hükümran Üs Bölgelerindeki işletmelerin, yasa gereği, kuruluş ve faaliyet göstermeden önce bir işletme ruhsatı almaları gerekmektedir. İşletmeler, İş Yönetmeliği 2022 ve İş Yönetmeliği (Prosedür) 2022 ile mevzuata tabidir

 • Uygunluk - Kimler işletme ruhsatı alabilir?
 • SBA/HÜB mevzuatına uygun olarak, aşağıdaki durumlarda işletme ruhsatı verilebilir:

a. HÜB mevzuatı, önerilen işin niteliğini etkin bir şekilde düzenlemek için mevcuttur;
b. Önerilen iş askeri ve güvenlik riski oluşturmaz;
c. İş yeri, HÜB Politika Beyanı ve İmar ve Arazi Kullanımı haritalarının hükümleriyle tutarlıdır; ve
d. İş yeri ve/veya faaliyet çevreyi olumsuz etkilemeyecektir.

 • Kamunun herhangi bir üyesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde veya HÜB’lerinde yasal olarak ikamet etmesi ve çalışması veya çalışabilmesi koşuluyla, Hükümran Üs Bölgesinde iş kurmak ve işletmek için bir işletme Ruhsatına başvuruda bulunabilir.
 • İşletme Ruhsatı Başvuru Prosedürü

Genel öneri:

 • İşletmenizi diğer yetkili makamlara, örneğin Kıbrıs Cumhuriyeti Şirketler ve Fikri Mülkiyet Sicil Dairesi'ne kaydettirmeden önce bir işletme ruhsatına başvurmanız ve bir işletme ruhsatı almanız tavsiye edilir.
 • İşletme Ruhsatına başvuru yapmadan önce kontrol etmeniz gerekenler;

a. Önerilen işletme türünün SBA'larda faaliyet göstermesine genel olarak izin verilen bir işletme türü kategorisine ait olup/olmadığı (web sitemizde İş listesi mevcuttur);

b. Önerilen işyerinin konumunun, bu tür bir gelişmeye izin veren bir planlama bölgesi içinde yer almasını kontrol etmeniz

Yukarıdakilerden herhangi birinden emin değilseniz, işinizi kurmak istediğiniz yere bağlı olarak yerel Bölge Ofisinizle (Ağrotur veya Dikelya) iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

İşletme Ruhsatı başvurusunda bulunmak;

 • Kişisel Tacirler veya Ticari İşletmeler için İşletme Ruhsatı Başvurusu/Yenileme Formunu (koşullarınıza bağlı olarak) ve bu web sitesinde bulunan ilgili ekleri verilen talimatları izleyerek indirin ve doldurun. Bu belgelerden herhangi birini indiremiyorsanız, lütfen ilgili Bölge Ofisi ile iletişime geçin.
 • İşletme Ruhsatı Başvuru Formunun imzalı bir kopyasını elektronik olarak, işinizi kurmak istediğiniz bölgeye bağlı olarak Bölge Ofisi Ağrotur veya Dikelya'ya gönderip ilgili ücreti (100€) JCC Smart aracılığıyla ödeyiniz
 • İşletme Ruhsatı Başvurunuzun ve ödemenizin alındığına dair bir onay alınır.

İşletme ruhsatı başvurusunda bulunduktan sonra;

 • Başvurunuzun alınmasından itibaren 28 gün içerisinde sonucun size bildirilmesi gerekir:

a. Başvurunuzun onaylanıp/onaylanmadığı (koşullu veya koşulsuz) veya,
b. Reddedilmesi, veya,
c. Daha fazla bilgi sağlanması için talep almak, veya
d. Daha fazla incelemeye ihtiyaç olduğuna ve ne zaman yanıt bekleneceğine dair bildirim alınır.

 • Başvurunun ön koşulsuz olarak kabul edilmesi halinde işletme ruhsatı, üzerinde belirtilen tarihte yürürlüğe girer. İşletme ruhsatına ön koşullar eklenmişse, bu ön koşullar yerine getirilinceye kadar tarihsiz olarak verilir ve Bölge Yetkilisi başvuru sahibinden bu yönde delil alır.
 • İşyeriniz halka erişime izin veriyorsa, işyeri ruhsatınızı işyerinde göze çarpan bir yerde göstermelisiniz. Birden fazla kamuya açık bina işletiyorsanız, işletme ruhsatının bir kopyasını yalnızca işletmenin ana veya en büyük binasında göstermelisiniz.
 • İşletme ruhsatınızın verilmesinden sonra
 • İşletme ruhsatınız verildikten sonra, işletmenizin SBA'larda ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yasal olarak işletilmesi için gerekirse (örneğin vergi amaçları için), işletmenizin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm yetkili makamlarına ve diğer herhangi bir yargı yetkisine kayıtlı olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.
 • İşyeri ruhsatınız veriliş tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir ve bu internet sitesinde yer alan İşyeri Ruhsatı Başvuru/Yenileme Formunu doldurarak işyeri ruhsatınızın süresinin bitiminden en az 28 gün önce yenileme başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. . Yenileme ücreti 50€'dur.
 • İşinizin detaylarındaki bir değişikliği SBA Yönetimine bildirmeniz yasal bir zorunluluktur, örneğin işletmenin adı, işletmenin kayıtlı adresi, işletmenin yeri, ticari faaliyetler, işletmenin yönetimi ve mülkiyeti. Bu ayrıntılardan herhangi birini değiştirmek için karar/anlaşma tarihinden itibaren 14 gün içinde, bu web sitesinde bulunan İş Ayrıntıları Değişikliği Bildirim formunu ve eklerini indirip doldurarak bunu yapmanız gerekir.
  Formları indiremiyorsanız, lütfen ilgili Bölge Ofisi ile iletişime geçin.

Değişiklikler

SBA/HÜB'lerindeki yeni işletme ruhsatı rejimi, aşağıdaki şekillerde önceki rejimden farklıdır:

 • İşletmelerin artık onay alabilmek için belirli bir askeri veya topluluk gerekliliğini göstermesi gerekmiyor.
 • Mevzuat güncellenmiştir: İşletme ruhsatı başvuru süreci, 16 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe giren HÜB mevzuatına tabidir: İş Yönetmeliği 2022 ve İş Yönetmeliği (Prosedür) 2022. Bu mevzuat, başvuru süreci, uygunluk, suçlar ve cezalarla ilgili olarak daha kapsamlı bir çerçeve oluşturmaktadır.
 • İşletme Ruhsatı Başvuru/Yenileme formu güncellendi: İşletme ruhsatı formları artık bu web sitesinde indirilebilir ve doldurulabilir
 • İş bilgileri değişikliği bildirimi yasal zorunluluk: Yeni SBA mevzuatına göre, artık iş bilgilerinizdeki bir değişikliği SBA Yönetimine bildirmeniz gerekmektedir.
 • İşletme Ruhsatı formunun Teslimi: Başvuruların sunulması artık ağırlıklı olarak elektronik olarak yapılmalıdır. Basılı kopya başvuruları yalnızca istisnai olarak kabul edilecektir.
 • Ücretler: İşletme Ruhsatı başvuru ve yenileme ücretleri gözden geçirilmiştir.
 • HÜB’lerinde faaliyet göstermesine genel olarak izin verilen iş türleri: Şu anda faaliyet göstermesine genel olarak izin verilen iş türlerinin bir listesi oluşturulmuştur ve artık SBAA web sitesinde mevcuttur. Zaman içinde, HÜB’lerinde gerekli iş mevzuatı ve düzenleyici çerçeveler yürürlüğe girdikçe, izin verilen iş türlerinin listesi genişletilecektir.

 

We use cookies
We use some essential cookies to make this website work. We’d like to set additional cookies to understand how you use sbaadministration.org, remember your settings and improve services.